Vítejte ve světe kávy,mezi milovníky a příznivci tohoto nápoje

Jak se upravuje káva

Povíme si o různýchmetodách jak se upravuje káva

Metody úpravy kávy

Vrstvy zrna Zelená kávová zrna mají tři vrstvy obalu a jednu vrstvu dužiny, která obklopuje každé dvojité i samostatné zrno. Zrna se získávají z plodu kávovníku dvěma metodami při kterých jde o to, aby se zrno zbavilo svého tvrdého obalu. Oba způsoby mají vliv na kvalitu a tím také na cenu kávy. Jde o takzvané suché nebo mokré zpracování.
Sušení kávy Suché se používá pro méně jakostní zrna, mokré je používáno pro kvalitnější zrna arabiky. Také proto se někdy arabica označuje jako "praná" káva. Nasbírané plody se rozloží na betonové podlahy nebo rohože na dobu čtyř týdnů, aby se zbavily vlhkosti. Pravidelně se prohrabávají, aby se zabránilo kvašení a fermentaci. Působením vzduchu a slunce vnější slupka kávových zrn zhnědne, je křehká a zrnka v ní chřestí. Tento způsob je sice méně nákladný, ale vyžaduje určitou zručnost, protože zrna nesmí přeschnout ani zůstat nedoschlá.

Suché zpracování se využívá hlavně v oblastech Brazílie, Arábie a ve Střední Americe.

Fermentace Mokré zpracování je sice nákladnější, ale zato dokonaleji oddělí nezralá a poškozená zrna a zachová se při něm pravá kvalita zrn, která jsou touto metodou méně poškozována. Na rozdíl od suchého zpracování se při tomto odstraňuje oplodí, a to téměř ihned po sklizni, nejpozději však do 24 hodin. Později už by bylo jeho odstranění problematické a zrna by se mohla poškodit. Oplodí se odstraňuje pomocí loupacího stroje, které ho odtrhne nebo rozdrtí. Za pomoci vody se pak oddělují lehká, seschlá a nedozrálá semena od zralých a těžkých semen. U těch potom probíhá v kvasných nádržích další proces a tím je fermentace. Při tomto kvašení enzymy uvolňují zbývající lepkavou vrstvu pokrývající pergamenovou slupku semen. Délka fermentace může trvat až 36 hodin, je závislá na síle zbytku obalu, na množství mikroorganismů a také na okolní teplotě. Když proces kvašení skončí, pergamenová slupka plnící funkci „ochránce“ zrn před poškozením, už není lepkavá a zrnka jsou na omak drsná.


Sušení kávy Po mokrém způsobu zpracování obsahují kávová zrna asi 50 procent vlhkosti a tu je třeba snížit, aby se zrna mohla uskladnit. Zrnka v pergamenovém obalu se proto následně nechávají asi 14 dní vysušit. Na velkých plantážích se využívá sušících strojů, kde jsou zrna vysušována horkým vzduchem. Druhý způsob sušení je na slunci. Zrna se rozloží stejným způsobem jako při suchém zpracování na betonové nebo sušící stoly. Je nezbytné je pravidelně obracet, prosychání musí být rovnoměrné, při příliš intenzivním slunci se musí zrna zakrývat, protože pergamenová slupka nesmí popraskat.

Pergamenová káva V této fázi zpracování zrn končí, označí se jako pergamenová káva, jsou uskladněna a čekají na expedici. Káva se z pěstitelských zemí vyváží v průběhu celého roku, nejen v období sklizně a tak se zrna musí skladovat v naprosto stálém ovzduší,protože vysoká vlhkost by kávu znehodnotila. Přestože pergamenový obal zrna chrání , neměla by být káva a to především Arabica, skladována déle než rok. Robusta snese skladování o něco delší.

Těsně před exportem se z kávových zrn odstraní pergamenová slupka, odstraňování tohoto obalu ze zrn se nazývá loupání neboli luštění kávy. K odstranění pergamenové slupky z prané kávy se používají zpravidla loupací stroje, které sestávají z vodorovně rotujícího kotouče v kruhové skříni, na němž jsou umístěny hroty. Odstředivá síla na ně tlačí zrna a tím obal praská a odstraňuje se. Jde o podstatně složitější loupání než u zrn neprané kávy. Aby se uhladil povrch a úplně se odstranila stříbrná blanka jsou zrna vyleštěna. Na tento úkon se názory odborníků různí, jedni tvrdí, že leštění je na úkor kvality kávy, druzí říkají, že leštěná zrna jsou lepší. Žádný z těchto názorů ovšem nebyl ničím doložen.

Třídění kávy Nakonec se kávová zrna třídí a přebírají. Třídění se provádí podle tloušťky a velikosti, což je jedním z kritérií kvality kávových zrn. Pomocí síta se dělí se na nejmenší, malá a velká. Jsou hodnocena stupnicí od 10 do 20 nebo písmeny, některé země používají kvalitativní stupnici označení např. AA. Výjimku tvoří takzvaná obří nebo už zmiňovaná oválnější perlová zrna. Dalšími kritérii jsou vzhled a původ zrn. Důležitým krokem je závěrečné přebírání kávových zrn, aby se odstranila závadná, shnilá, nedozrálá, polámaná a černá zrna. Takto špatná zrna se odstraňují z běžícího pásu většinou ručně. I ve světě moderní techniky stále platí zásada, že nejlepším třídičem je lidské oko.

18.01.2007 12:03:58
Viggen
Kávová tapeta

Kávová tapeta

Stáhněte si originální tapetu na Váš počítač.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one